FERRUM LINE, s.r.o.

Dovoľte aby sme Vám predstavili spoločnosť FERRUM LINE s.r.o.

Spoločnosť FERRUM LINE s.r.o., Liptovský Mikuláš vznikla v roku 1997. Interne sa delí na dve časti a to zámočnícka výroba a predaj zváracej techniky. FERRUM LINE s.r.o., sa zameriava na predaj zváracej techniky ako aj prídavných materiálov na zváranie.Fungujeme ako výmenný sklad v oblasti plynového hospodárstva v spolupráci so spoločnosťou Messer Tatragas.

Poskytuje ďalej nielen kvalitný servis zváračskej techniky ale aj poradenstvo pri zváraní. Veľká výhoda spočíva v tom, že druhá časť je zameraná na zámočnícku a zákazkovú výrobu, takže zákazník má hneď možnosť pri kúpe stroja si ho vyskúšať v pracovných podmienkach resp.vidí ako sa zvára, aké má vlastnosti ten-ktorý materiál priamo pri zváracom procese.

Spoločnosť pôsobí v Liptovskom Mikuláši, ale zváracím materiálom zásobuje zákazníkov v celom blízkom i širšom okolí. Rovnako reaguje na požiadavky nielen veľkých firiem ale aj menších odberateľov. Obchodní zástupcovia sa snažia vychádzať maximálne v ústrety svojim odberateľom, čo sa týka termínu dodávok, vybavenia objednávok so špeciálnymi požiadavkami, poskytujú rýchly a kvalitný servis.

Našimi hlavnými zásadami, ktorými sa riadime pri našej činnosti sú:

- serióznosť od prvého kontaktu so zákazníkom 

- kvalita poskytovaných prác

- orientácia na presné splnenie požiadavky zákazníka

 

   Počas nášho pôsobenia na trhu sme spolupracovali s mnohými obchodnými partnermi - napríklad

 

SOJKA MALATÍNY - výroba balkónových zábradlí a terás

PEČIVÁRNE PORÚBKA - výroba veľkej nadstavby výrobnej haly a výroba celej strešnej konštrukcie

PEUGEOT LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - výroba oceľovej skeletovej konštrukcie, showroom servis 

VEREX- ELTO - výroba konštrukcie haly v Nitre, výroba veľkého prístrešku v Liptovskom Mikuláši 

SPRÁVA CIEST - výroba veľkého prístrešku skládky posypového materiálu

   Venujeme sa aj vojenskej výrobe napríklad nábojnice do húfnic, protitankové míny

   Ďalej spolupracujeme s mnohými školami napr. J.Kráľa, M.R. Martákovej, Čs. Brigády, kde sme realizovali oplotenia okolo ich areálov.

   Okrem toho je naša činnosť zameraná na výrobu schodísk,regálových komplexov, oddelovacích stien, zasúvacích aj dvojkrídlových brán, plotov, vrát na haly.

    Každému zákazníkovi sa venujeme individuálne,či je to veľká firma alebo osoba z komunálnej sféry.

Našim trvalým záujmom je spokojnosť zákazníkov.

Zároveň prejavená dôvera z ich strany je pre nás záväzkom do ďalšej spolupráce.

Náplň práce tvorí:

  • široký sortiment zváracích prídavných materiálov
  • veľký sortiment zváracích zariadení a príslušenstva
  • rýchla dodávka k zákazníkom
  • kvalitný záručný a pozáručný servis
  • odborné poradenstvo

V obchodnej činnosti sa nám pomaly darí presadzovať aj nové trendy v zváraní, tak aby sa dosiahla väčšia efektívnosť výroby.

Poskytujeme informácie o výhodách zvárania a o používaní nepomedených drôtov, ktoré majú lepšie ekologické vlastnosti.