FERRUM LINE, s.r.o.

Dovoľte aby sme Vám predstavili spoločnosť FERRUM LINE s.r.o.

Spoločnosť FERRUM LINE s.r.o., Liptovský Mikuláš vznikla v roku 1997. Interne sa delí na dve časti a to zámočnícka výroba a predaj zváracej techniky. FERRUM LINE s.r.o., sa zameriava na predaj zváracej techniky ako aj prídavných materiálov na zváranie.

Poskytuje ďalej nielen kvalitný servis zváračskej techniky ale aj poradenstvo pri zváraní. Veľká výhoda spočíva v tom, že druhá časť je zameraná na zámočnícku a zákazkovú výrobu, takže zákazník má hneď možnosť pri kúpe stroja si ho vyskúšať v pracovných podmienkach resp.vidí ako sa zvára, aké má vlastnosti ten-ktorý materiál priamo pri zváracom procese.

Spoločnosť pôsobí v Liptovskom Mikuláši, ale zváracím materiálom zásobuje zákazníkov v celom blízkom i širšom okolí. Rovnako reaguje na požiadavky nielen veľkých firiem ale aj menších odberateľov. Obchodní zástupcovia sa snažia vychádzať maximálne v ústrety svojim odberateľom, čo sa týka termínu dodávok, vybavenia objednávok so špeciálnymi požiadavkami, poskytujú rýchly a kvalitný servis.

Hlavným cieľom našej firmy je jednoznačne uspokojovať potreby našich zákazníkov kvalitnými výrobkami a službami medzi nimi aj odborným poradenstvom

Náplň práce tvorí:

  • široký sortiment zváracích prídavných materiálov
  • veľký sortiment zváracích zariadení a príslušenstva
  • rýchla dodávka k zákazníkom
  • kvalitný záručný a pozáručný servis
  • odborné poradenstvo

V obchodnej činnosti sa nám pomaly darí presadzovať aj nové trendy v zváraní, tak aby sa dosiahla väčšia efektívnosť výroby.

Poskytujeme informácie o výhodách zvárania a o používaní nepomedených drôtov, ktoré majú lepšie ekologické vlastnosti.